Regulamin

Sklep internetowy aurabuty.pl prowadzony jest przez firmę Sklep Wielobranżowy „AURA” Anetta Ficoń (NIP: 549-100-82-54, REGON: 070589283) z siedzibą przy ulicy Królickiego 2, 32-650 Kęty, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Gminy Kęty pod numerem 2804. Firma zajmuje się sprzedażą obuwia oraz akcesoriów obuwniczych. Adres do korespondencji mailowej: sklep@aurabuty.pl, kontakt telefoniczny: (33) 845-54-61.

Firma AURA zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.

1. ZAMÓWIENIA przyjmujemy przez Internet 7 dni w tygodniu, każde potwierdzamy e-mailowo i realizujemy (wysyłamy) w terminie do 1-2dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub po wybraniu przesyłki pobraniowej. Realizacja zamówień następuje wg kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania zapasów magazynowych. Działamy tylko i wyłącznie na terenie Polski. Wpłaty na nasze konto prosimy dokonywać po potwierdzeniu przez nas dostępności towaru.

2. Podane w naszej ofercie sprzedaży ceny towarów oraz ceny przesyłek są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w PLN. Wartość zamówienia jest sumą ceny towaru oraz kosztu przesyłki wybranej przez Klienta i jednocześnie jest wezwaniem do zapłaty. Do każdego wysyłanego do Klienta towaru dołączamy paragon z kasy fiskalnej lub na wcześniejsze życzenie Klienta fakturę VAT. Na paragonie lub fakturze umieszczamy osobno cenę towaru i osobno koszt przesyłki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia błędów technicznych w zamówieniu Klienta lub w opisie produktu, w razie wyczerpania zasobów towaru, ewentualnie prawo do częściowej realizacji zamówienia. Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Sklep zastrzega sobie także prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofania towarów z oferty, do promocji i wyprzedaży.

4. Możliwe są następujące FORMY PŁATNOŚCI:
– przelew bankowy,
– płatność internetowa transferuj.pl,
– płatność przy odbiorze przesyłki pobraniowej,
– płatność w siedzibie firmy.

5. SPOSOBY WYSYŁKI:
– paczka pocztowa (ekonomiczna lub priorytetowa),
– usługa paczkowa pobranie ( Paczka24h lub Paczka48h),
– przesyłka kurierska,
– przesyłka kurierska pobranie,
– odbiór osobisty w siedzibie firmy.

6. ZWROTY – PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument powiadamia nasz sklep o takim zamiarze pisząc na adres e-mail: sklep@aurabuty.pl i przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać T U T A J. Od tego czasu w ciągu 14 dni Klient dostarcza zwracany towar uprzedzając nas o tym zamiarze drogą e-mailową. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy przy zwrocie towaru koszt przesyłki zwrotnej do sklepu ponosi Klient. Towar  zwracany prosimy odesłać na adres sklepu:

Sklep Wielobranżowy „AURA”
ul. Królickiego 2
32-650 Kęty

Warunkiem zwrotu jest stan towaru wskazujący na brak oznak użytkowania, zabrudzeń i zniszczeń. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu razem z oryginalnymi metkami oraz z paragonem lub fakturą VAT. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrotu należności za towar dokonujemy przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Klienta w wypełnionym przez niego formularzu. W przypadku zakupu na fakturę VAT wystawiamy fakturę korygującą, a zwrot gotówki nastąpi po odesłaniu podpisanej kopii faktury korygującej. Sprzedawca ma prawo wstrzymania zwrotu
płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy.

7. REKLAMACJE

Klienci mogą składać reklamacje zakupionego towaru.
W przypadku reklamacji towaru należy przesłać go na własny koszt, nie wyższy jednak niż koszt przesyłki „zakupowej” wybrany przez Klienta przy zakupie, na adres sklepu:

Sklep Wielobranżowy „AURA”
ul. Królickiego 2
32-650 Kęty

wraz z paragonem lub fakturą VAT oraz krótkim opisem wady. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać T U T A J. Towar zgłaszany do reklamacji musi być czysty. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru przez sklep. Reklamowany towar przekazujemy rzeczoznawcy, który określa zasadność reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Klient otrzymuje towar naprawiony lub towar nowy wolny od wad lub należność równą wartości towaru plus koszt przesyłki zakupowej i przesyłki reklamacyjnej, którą zwrócimy na wskazany rachunek bankowy Klienta. Koszty odesłania towaru naprawionego lub wymienionego na nowy ponosi nasz sklep. Jeżeli reklamacja jest bezzasadna, zwracamy Państwu towar wraz z opinią rzeczoznawcy przesyłką na koszt Klienta. Będziemy informować e-mailowo Klientów o sposobie rozpatrzenia ich konkretnych reklamacji.

8. Towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest gwarancją zgodną z kodeksem cywilnym.

9. W przypadku zwrotu lub reklamacji zakupionego u nas towaru prosimy o dołączenie do przesyłki wypełnionego stosownego formularza, którego wzory umieszczone są na stronie naszego sklepu.

10. Dane Klientów zgłaszane do naszej firmy są objęte ochroną zgodnie z ustawą, nie będą przekazywane osobom postronnym, dane Klientów podlegają przetwarzaniu jedynie w celu realizacji zamówień i oraz w celach marketingowych.

11. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego realizacji umowy kupna – sprzedaży firma będzie starała się o rozstrzygnięcie polubowne na drodze negocjacji. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Jeżeli nie będzie  możliwe polubowne rozpatrzenie sporu, będzie on rozstrzygany przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.

12. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa obowiązującego w RP.

13. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację powyższego regulaminu.